Nhiệt kế các loại

 • Nhiệt Kế Điện Tử Đầu Cứng Không Thấm Nước POLYGREEN Classic KD-1490

  Giá: 150.000đ
  Nhiệt kế điện tử đầu cứng không thấm nước POLYGREEN Classic KD-1490 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ điện tử mới nhất – liên tục dò và đo để xác định giá trị nhiệt độ tối đa ở miệng, nách hoặc hậu môn – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. …
 • Nhiệt Kế Điện Tử Đầu Mềm Không Thấm Nước Polygreen KD-1211

  Giá: 150.000đ
  Nhiệt kế điện tử đầu mềm không thấm nước Polygreen KD-1211 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ điện tử mới nhất – liên tục dò và đo để xác định giá trị nhiệt độ tối đa ở miệng, nách hoặc hậu môn – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. …
 • Nhiệt Kế Điện Tử Đầu Mềm Không Thấm Nước Polygreen KD-133

  Giá: 90.000đ
  Nhiệt kế điện tử KD -133 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ điện tử mới nhất – liên tục dò và đo để xác định giá trị nhiệt độ tối đa ở miệng, nách hoặc hậu môn – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Kiểu dáng độc đáo, phần…
 • Nhiệt Kế Điện Tử Đầu Mềm Không Thấm Nước Polygreen KD-2050

  Giá: 190.000đ

  Nhiệt kế điện tử KD-2050 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ điện tử mới nhất – liên tục dò và đo để xác định giá trị nhiệt độ tối đa ở miệng, nách hoặc hậu môn – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Kiểu dáng độc đáo, phần đầu…

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Tai Đầu Xoay POLYGREEN KI-8160

  Giá: 600.000đ

  Nhiệt kế hồng ngoại đo tai đầu xoay POLYGREEN KI-8160 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ hồng ngoại mới nhất – đo để xác định giá trị nhiệt độ ở tai – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Với kiểu…

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Tai POLYGREEN KI-8120

  Giá: 600.000đ

  Nhiệt kế hồng ngoại đo tai POLYGREEN KI-8120 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ hồng ngoại mới nhất – đo để xác định giá trị nhiệt độ ở tai – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Với kiểu…

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Trán POLYGREEN KI-8210

  Giá: 600.000đ

  .Nhiệt kế hồng ngoại đo trán POLYGREEN KI-8210 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ hồng ngoại mới nhất – đo để xác định giá trị nhiệt độ ở tai – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Với kiểu dáng độc…

 • Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Trán POLYGREEN KI-8280

  Giá: 700.000đ
  Nhiệt kế hồng ngoại đo trán POLYGREEN KI-8280 do POLYGREEN CHLB Đức sản xuất theo tiêu chuẩn thiết bị y tế Châu Âu 93/42/EEC, CE-0197, là nhiệt kế sử dụng công nghệ hồng ngoại mới nhất – đo để xác định giá trị nhiệt độ ở trán – một dấu hiệu quan trọng trong việc kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Với kiểu dáng độc đáo, tốc độ đo nhanh trong vòng…